Μία καταγραφή των συμβάντων του World War Z Στην Ελλάδα.


Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Κεφάλαιο 02 Η κατάσταση στη διάρκεια της μεσημεριανής συνάντησης ήταν τεταμένη, μάλλον όχι ακριβώς τεταμένη, ήθελα να την σκοτώσω την σκύλα.
«Γιάννα στο λέω για τελευταία φορά, θα φύγεις για Θεσσαλονίκη προκειμένου να καλύψεις τους εκεί ανταποκριτές μας.»